SARTRE ON: Bad Faith

Në veprën 'Qenia dhe Hiçi' të shkruar më 1943, filozofi ekzistencialist Francez, Jean Paul Sartre identifikoi një problem që sipas…

Continue Reading →